Tahta Baskı

Geleneksel El Sanatlarımızdan Tahta Baskı; motiflerin kalıp yordamıyla kumaş üzerine transfer edilme işlemine denir. Tahta Baskı'nın asıl adına "Yazmacılık"  yapan kişiye "Tahta Baskı Ustası (Yazmacı)" denir. 

Kaynaklara göre ilk çalışmalar 600, 700 yıl önce başlayıp günümüze kadar ulaşmıştır. 

Baskıda 3 önemli faktör vardır;
1- Baskı Kalıbı; Motifler kuru Ihlamur ağacına çizilip özel bıçak takımlarıyla oyulmak suretiyle hazırlanır.
2- Boya; Bu çalışmada eskiden kök boya kullanılırdı ancak günümüz tabi kaynakların tükenmesinden dolayı bunun yerine anilin yada akremin boyanın yanı sıra kumaş boyası da kullanılmaktadır.
3- Kumaş; Çeşitli pamuklu kumaşlar tercih edilmektedir.

Tahta Baskı